Tehnologija na internetu

 VIRI VARILNEGA TOKA

Viri varilnega toka morajo imeti dobre varilne lastnosti, ne smejo ustvarjati omrežne motnje in morajo zagotavljati predpisano varnost varilca.

 

Splošne lastnosti varilnih aparatov: 

  1. Napetost praznega teka (Uo) je pri enosmernih virih 30 do 100 V. Pri izmeničnih virih je ta napetost manjša (40 do 70 V), toda nekoliko višja od dovoljene (42 V). Varnost varilca se zagotavlja z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev. Enosmerna napetost je manj nevarna, zato je nekoliko višja.
  2. Normirana varilna napetost  (Uv) po vzpostavljanju obloka napetost takoj pade. To je optimalna varilna napetost za izbrano jakost varilnega toka. Za vsak postopek varjenja je določena posebej.
  3. Obremenilni količnik ali intermitenca podaja časovno obremenitev stroja z določenim varilnim tokom. Vsak električni stroj je trajno lahko obremenjen z določenim (nazivnim) tokom. Pri tem se stroj ne segreje višje od dopustne temperature. V krajšem času stroj lahko obremenimo z nekoliko večjim tokom. Jakost povečanega toka je odvisna od razmerja med časoma varjenja in mirovanja. V spodnji tabeli, so povzeti podatki za obremenilni količnik varilne naprave Varmig 351 -D  Supermig proizvajalca Daihen Varstroj

100%

220A

60%

285A

40%

350A

 

 

Kakor je razvidno iz tabele, lahko s polno obremenitvijo 350 A varimo 40 % časa od skupno 10 minut, torej varimo 4 minute in počakamo naslednjih 6 minut.

Pri 285 A lahko varimo 6 min nato se za 4 minute aparat ustavi (glejte sliko na desni strani), pri 220 A pa ni omejitev glede časa varjenja. 

Skupni čas varjenja (tv + tp) je po standardu SIST EN60974 10 min.

Varilni agregati

Varilni agregati so zgrajeni iz motorja in generatorja enosmernega toka, ki sta postavljena na skupno os.  Pri varjenju na terenu se uporablja motor z notranjim izgorevanjem. Lastnosti agregatov:

  • dobre varilne lastnosti, neobčutljivi na napetost v omrežju
  • dragi, težki, hrupni, slab izkoristek in dražje vzdrževanje

Uo = 40 do 100 V

Uv = 30 do 40 V

Iv = 50 do 500 A

 

 

Transformatorji

Nam visoke napetosti spremeni v nižje in pri tem poveča tok. 220V in 50 A  transformator pretvori v 17 do 45 V in tok do 500A.   Za to spremembo imamo več vrst transformatorjev, npr.: več navojni transformatorji, inverterji… Vsaki uporablja za to pretvorbo različno metodo. Transformatorjem z navitji lahko nastavljamo tok s spremenljivim številom sekundarnih navojev na transformatorju, ali pa z regulacijo razdalje med prvim in drugim navitjem transformatorja. 

 

Varilni transformator  namenjeni za varjenje z oplaščeno elektrodo. Področje uporabe je široko, predvsem pa so primerni za vzdrževalna dela.

So najbolj enostavni in najcenejši viri varilnega toka. Imajo največji izkoristek, so lahki, tihi in nezahtevni za vzdrževanje.

Varilne transformatorje nadomeščajo varilni invertorji.

Slabe lastnosti so: imajo slabše varilne lastnosti, nestabilen oblok in ni možno izbirati polariteto elektrod. Napetosti: Uo = 42 do 80 V, Uv = 25 do 40 V, tok: Iv = 30 do 1200 A.

 Invertorji

Inverterji, ki so veliko manjši in lažji od transformatorjev  uporabljajo elektronske komponente za zniževanje napetosti in povečevanje toka. 

• so manjši in lažji, zato jih lažje prenašamo
• energetsko varčna

Pri inverterskih virih se omrežna napetost najprej spremeni v enosmerno, ki se potem spremeni v pulzno (visokofrekvenčno) napetost.

Frekvenca varilnega toka je od 20 do 60 kHz.

Z naraščanjem frekvence:

–        oblok postaja ožji, daljši in stabilnejši,

–        poveča se pritisk obloka,

–        poveča se čistilni učinek obloka,

–        krmiljenje postane bolj natančno,

–        naprave so lažje in cenejše.

Inverterji omogočajo pulzno varjenje. Pri njih je izbiranje prenosa materiala in ostalih varilnih parametrov bistveno lažje. To je posebej potrebno pri robotiziranih postopkih.

Inverterji  nam omogoča doseganje kvalitetnega zvarnega spoja, tako mehansko kot vizualno. Ponovljivosti zvarnega spoja je 100 odstotna. Pulzni tok omogoča dobro kontrolo obloka, kar se prikaže v kvaliteti zvarnega spoja, ki je brez vključkov žlindre, prekomerne izbokline in vbokline temena oziroma korena.

VARIN 1305 E
Lastnosti: 
  • Hot start

(povecan varilni tok ob vžigu obloka)

 Vžig je poboljšan tudi pri elektrodah s slabšimi vžignimi lastnostmi.

Boljše taljenje materiala v startni fazi, kar pomeni manj hladnih spojev.

Boljša zaščita pred vključki žlindre

  • Arc force

Ko se pojavi nevarnost zalepitve elektrode, se varilni tok poveča in prepreči zalepitev

  • Anti  stick

Ko pa postane oblok prekratek in se elektroda začne lepit pa se varilni tok izklopi (po cca. 1,5sek) 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux