Tehnologija na internetu

TOČKOVNO VARJENJE

 

Točkovno varjenje je najbolj razširjen postopek uporovnega varjenja.. Bistvo postopka je v tem, da dve bakreni elektrodi stisneta varjenca (dve pločevini), zaradi velikega električnega toka se tam material segreje in zaradi pritiska elektrod nastane zvar. Površine pločevine morajo biti čiste, brez oksidne plati.

Postopek se največ uporablja v avtomobilski industriji in je v tem času eden od najbolj robotiziranih postopkov

Elektrode

So obremenjene:

mehansko (tlak)

toplotno

obrabno

Imeti morajo: 

nizko električno  upornost

dobro obrabno odpornost    

dobro toplotno  prevodnost

Zgrajene so iz Cu zlitin (CuCr, CuCrZr, WCu- sintrane, CuCd, CuCoBe)

 

Elektrode so vodno hlajene. Za boljši električni stik morajo imeti pravilno oblikovano konic

 

Potek postopka:

  1. Priprava in pozicioniranje varjencev. Površina varjencev mora biti čista.
  2. Elektrode z določeno silo stisnejo varjenca, ki sta preklopno postavljena.
  3. Krmilnik vključi varilni tok – nekaj period.
  4. Ko je temperatura zvara nižja od temp. plastičnosti materiala, se pritisk odstrani.

      * Lahko sledi še dodatno segrevanje za normalizacijo zvara.

tp – čas pritiska

tv – čas varilnega toka

tz – čas zadrževanja

 

Parametri:

  • Napetost je od 4 do 6 V. Višje napetosti povzročajo lahko nastanek obloka.
  • Jakost el. toka se izbira glede na vrsto materiala in debelino varjencev. (I = do 10.000 A).
  • Čas varjenja je čim krajši (tv – v PER ).
  • Pritisk elektrod je potreben za doseganje dobrega električnega stika in za nastanek zvara.

 

 

 

Premer bakrene elektrode D (mm)

Premer leče elektrode d (mm)

Sila na elektrodah F (kN)

Jakost varilnega toka I (kA)

Čas varjenja 1P=0,02sek

         t (P)

Natezno strižna trdnost zvarnega spoja Fn,s (daN)

k..1250 A/mm2 konstanta za jekleno pločevino

p (N/mm2), dopusten tlak med elektrodo in varjencem, priporočena vrednost 70 -120 N/mm2

S… ploščina leče elektrode (mm)

spl… debelina pločevine (mm)

t .. čas varjenja v periodah (PER) 1 PER = 0.02 s

Načinov točkovnega varjenja je veliko. Za varjenje žičnih mrež se uporablja več točkovno varjenje. Varjenje s slepo elektrodo je primerno za varjenje širokih pločevin.

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux