Tehnologija na internetu

VARNOST PRI DELU PRI ELEKTRIČNEM OBLOČNEM VARJENJU

 • Varilni transformatorji in agregati morajo biti ozemljeni po predpisih
 • Izklopi agregat ali transformator če ga moraš prenašati
 • Držalo elektrod je potrebno odložit vedno na izoliran podstavek
 • Čiščenje varilnikov med obratovanjem ni dovoljeno
 • Vsi kabli morajo biti brezhibni
 • Če se vari v vlažnih prostorih, stoj vedno na dobro izolirani podlagi. Mesto na katerem varilec stoji ali kleči mora bit izolirano.
 • Električne kable na tleh je potrebno zavarovati proti poškodbam
 • Po končanem delu je potrebno varilnik izklopiti
 • Na delovnem mestu mora bit varilnik postavljen tako, da je njegovo stikalo vidno in dostopno
 • Ne vari na prostem če dežuje
 • Pri varjenju v zaprtem prostoru je priporočljiva uporaba odsesovalne naprave plinov, nevarni plini so ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, ozon
 • Zavarovani moramo bit pred žarčenjem (ultraviolento in infrardeče) z varovalnim steklom in ščitnikom, za zavarovanje oči in obraza
 • Uporabljaj osebna zaščitna sredstva: rokavice, usnjen predpastnik in hlače, ustrezna obutev
 • Jeklenko za CO2 in za Ar se ne sme nikoli izprazniti do konca (2-3 bare), da ne pride noter zrak

 

Vsak varilec mora za svojo zaščito pri varjenju nositi osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz primerne delovne obleke ter zaščitnega predpasnika, rokavic, čevljev in maske. Osebna zaščitna oprema mora varilca varovati predvsem pred sevanjem obloka, poškodbami zaradi ostrih in vročih predmetov ter električnim udarom

Varjenje in tehnološko svetovanje Benjamin Bernard s.p.

NAPETOST DOTIKA

Varilne naprave za TIG varjenje, ki služijo kot izvori varilnega toka, morajo biti za svoje delovanje praviloma priključeni na omrežno napetost 220 V ali 380 V izmenične napetosti. Govorimo o tako imenovani primarni strani izvora toka, ki v osnovi predstavlja nevarnost za človeka, v kolikor v določenih primerih pride v stik z njo. Iz tega razloga so deli naprave tako zaščiteni, da varilci ne pridejo v direktni stik z njimi. Varilci zaradi morebitnih okvar ali drugih posegov pri svojem delu iz nobenega razloga ne smejo posegati v notranji del varilnih naprav, pa tudi priključnih kablov, stikal in vtičnic! To lahko storijo le ustrezno usposobljene osebe, katerim morajo varilci le prenesti informacijo o morebitni okvari na delu varilne naprave.

Varjenje in tehnološko svetovanje Benjamin Bernard s.p.
Varjenje in tehnološko svetovanje Benjamin Bernard s.p.
Varjenje in tehnološko svetovanje Benjamin Bernard s.p.

SEVANJA OBLOKA

Oblok pri varjenju TIG poleg vidne svetlobe seva tudi nevidno ultravijolično in infrardečo svetlobo. Pred slednjima, predvsem ultravijolično svetlobo, se je zaradi škodljivega vpliva na človeško telo potrebno ustrezno zaščititi. Tu gre predvsem za zaščito oči in kože. Če varilec in drugo osebje, ki se nahaja v bližini varjenja ni ustrezno zaščiteno, lahko pride do opeklin na koži. Še posebej je ultravijolično sevanje nevarno za oči, ki lahko poškoduje očesno mrežnico.

Varilcu potrebno zaščito kože pred ultravijoličnim sevanjem zagotavljajo oblačilo, obutev in rokavice, obraz pa je potrebno zaščititi z masko. V nekaterih primerih je lahko maska kombinirana s sistemom za dovod zraka. Novejše in boljše maske so opremljene tudi s senzorjem, ki prilagaja zatemnitev zaščitnega stekla dejanskim pogojem pri varjenju. Prednost je tudi ta, da zaščitno steklo ni zatemnjeno, ko oblok ni vzpostavljen. To pomeni, da varilec pred pričetkom varjenja normalno vidi varjen ec in okolico, v trenutku vzpostavitve obloka, pa se zaščitno steklo avtomatsko zatemni do nastavljene počrnitve.

Najpomembnejši del zaščitne maske je zaščitno steklo. Glede na stopnjo zatemnitve prepušča le določen del vidne svetlobe. Stopnja zatemnitve je označena s številko, ki se nahaja na zaščitnem steklu. Višja kot je številka, večja je stopnja zatemnitve. Varilec zaščitno steklo izbere glede na dejanske potrebe, ki so odvisne predvsem od jakosti varilnega toka, deloma pa tudi od izbire zaščitnega plina, barve oči in drugih dejavnikov

Varjenje in tehnološko svetovanje Benjamin Bernard s.p.

VARNOST PRI PLAMENSKEM VARJENJU

 

 • V delovnem prostoru naj bo le toliko jeklenk kot je potrebno. Rezervne jeklenke naj bodo spravljene v posebnem skladišču.
 • Med delom morajo biti jeklenke pritrjene na zidne spojke – objemke, so pa lahko privezane tudi na vozičku
 • Jeklenke za dissous plin (acetilenska) mora vedno stati pokonci, da ne steče aceton ven (max nagib 75 stopinj)
 • Jeklenke se morajo postavljati na mestih, ki so zaščitena pred sončnimi žarki in drugimi toplotnimi izvori, ali oddaljene od toplotnih izvorov min 3m.
 • Ventile na jeklenkah je treba odpirati počasi in brez sile
 • Pri acetilenski jeklenki mora biti vedno na razpolago ključ za odpiranje oz zapiranje ventila jeklenke
 • Ventilov kisikove jeklenke ne smemo mazati z oljem in tudi ne prijemati z mastnimi rokami ali rokavicami, ker bi pozneje lahko maščoba lahko prišla v dotik s stisnjenim kisikom in tako povzročila požar ali celo eksplozijo
 • Ohlajenih ventilov, ki so se med delom orosili ali celo pokrili s sržem, ne smemo ogrevati s plamenom ali kakim žarečim predmetom, ampak samo z vročo vodo ali toplimi krpami
 • Pretok oz. poraba acetilena iz jeklenke ne sme presegati več kot 1000 litrov na uro
 • Po končanem delu je potrebno ventile na jeklenki vedno zapreti. Če je jeklenka že prazna, je treba ventil zavarovati z jeklenim zaščitnim poklopcem
 • Vsako okvaro ventila je potrebno takoj javiti delovodji
 • Jeklenke se sme prevažati le če so ventili zavarovani z poklopci
 • Jeklenke se med nakladanjem ali razkladanjem ne sme premetavati
 • Suha varovalka varuje jeklenko pred povratnim udarom
 • Acetilenska mešanica z zrakom je izredno eksplozivna. Če je v prostoru prisotno od 2,3 do 80 % volumenskih odstotkov acetilena lahko pride do eksplozije
 • Pline ločimo z različnimi barvami na jeklenkah (acetilenska jeklenka je bela, kisikova pa modra)
 • Gorilnik ali rezalnik prižigamo talo, da najprej odpremo ventil za kisik do polovice, nato dodamo acetilen in nastalo mešanico pri šobi prižgemo. Nato odpremo kisikov ventil do kraja in dodajamo nadaljne količine acetilena po obliki plamena
 • Gorilnike ugašamo po obratnem vrstnem : najprej zapremo acetilen, potem pa še kisik
 • Gorilnike je potrebno redno čistiti
 • Tlak plina v jeklenkah : za acetilen 15 do 18 barov, za kisik 150 do 200 barov
 • Delovni tlaki: acetilen 0,1 do 0,5 bara, kisik 2 do 5 bara
 • Ne uporabljaj curek kisika za izpihovanje obleke
 • Tlak acetilena nad 1,5 bara je nevaren
 • Kisikovo jeklenke se ne sme izprazniti do konca (min tlak v jeklenki naj bo vsaj 1-2 bara), ker lahko pride acetilen v cev od kisika in nastane eksplozivna mešanica
Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux