POVRTAVANJE

 

Povrtavanje je eden od načinov za fino obdelavo izvrtine. Orodja za povrtavanje so povrtala, ki imajo več rezil, šest ali tudi več.  Po natančnosti oblike in kvaliteti površine povrtavanje sega deloma v področje fine obdelae, saj dobimo gladko površino v mejah natančnosti IT6…IT 8. Povrtavanje je uspešno samo takrat, če je potrebno odstraniti le tanko plast materiala. Posebna oblika povrtavanja je vrezovanje navoja. Orodja za vrezovanje navoja se imenujejo navojni vrezniki. 

 Vsa gibanja pri povrtavanju in vrezovanju navojev so ista kot pri vrtanju ali grezenju.

.

Ročno (levo) in strojno (desno) povrtalo

Posebna oblika povrtavanja je vrezovanje oz. oblikovanje navojev

Navojni vreznik, ki jih lahko ločimo na ročne in strojne. Navojni svedri za ročno rezanje navojev  so za eno dimenzijo navoja po trije svedri; grob, srednji in fin.

Splošni nasveti za vrezovanje navojev
1. Iz tabel skupin materialov  izberite ustrezno obliko strojnega navojnega svedra za material in tipizvrtine (prehodne ali slepe).


2. Zagotovite dobro vpetje obdelovanca. Gibanje obdelovanca lahko povzroči lom navojnega vreznika ali slabo kakovost navoja.


3. Izberite pravilno velikost svedra za izvrtino. 


4. Izberite pravilno hitrost vrezovanja kot je označena na straneh za izbor strojnih navojnih svedrov. Hitrosti so majhne. 


5. Uporabite ustrezno mazalno sredstvo.8. Zagotovite tekoč vstop navojnega svedra v izvrtino, saj lahko neenakomeren pomik povzroči razširjen vhod.

Postopek vrezovanja navoja:

Postopek izdelave navoja M10

  1. Izdelava središčne luknje
  2. Vrtanje luknje s  svedrom Φ8,5 
  3. Posnemanje robov
  4. Vrezovanje navoja M10

Oblikovalci navojev

Omogočajo izdelavo – oblikovanje navoja brez tvorjenja odrezkov. Tako odpadejo vsi problemi z odstranjevanjem odrezkov z mesta odrezavanja, poleg tega pa imajo oblikovani navoji bistveno višjo trdnost.


Navoj se izdela s plastično deformacijo. Tako je pri oblikovanem navoju dosežena zelo visoka trdnost.

Ročni oblikovalec navoja