Tehnologija na internetu

Odrezavanje

Odrezavanje je postopek, s katerim osnovni material – surovec z odstranitvijo nepotrebnega materiala- odrezkov, spremenimo v uporaben izdelek. To je postopek, s katerim dosegamo ozke tolerance za določene mere izdelka in dobro kakovost površine izdelka. 

Groba razdelitev je : 

Ročna obdelava: ta metoda vključuje uporabo različnih ročnih orodij, kot so žage, dleta, ali brusilniki. Ta metoda je primerna za manjša dela ali ko je natančnost manj pomembna. 

Strojna obdelava kovin vključuje uporabo posebnih orodij in strojev, kot so frezalni stroji, stružnice,vrtalni stroji…Ti stroji omogočajo natančno in hitro obdelavo kovin in se pogosto uporabljajo v industrijskih obratih.

Na izbiro postopka, po katerem bomo obdelovali kak izdelek, vplivata predvsem geometrijska oblika in material obdelovanca. Pogosto lahko isti izdelek izdelamo na različne načine; v tem primeru je potrebno upoštevati predvsem ekonomičnost obdelave in tehnološko opremljenost podjetja. 

Prav tako je pomembno upoštevati varnostne ukrepe pri rokovanju z rezalnimi orodji in stroji za kovine, saj so nekateri od teh postopkov nevarni in zahtevajo posebno znanje in zaščitno opremo.

Struženje je eden izmed načinov odrezavanja, ki se uporablja za obdelavo valjastih obdelovancev

Zato pa mora tehnolog predvideti:

Postopke s katerimi bo izdelek možno izdelati in določiti njihovo zaporedje (struženje,frezanje, brušenje, elektroerozija…),

material izdelka (če to ni že predpisano s strani konstrukterja),

stroj, na katerem bo izdelek možno izdelati (lahko več strojev),

orodje s katerim je izdelek možno izdelati (vsa orodja, potrebna za izdelavo),

parametre s katerimi se bo izdelek izdeloval (za vsako operacijo, za vsak gib stroja).

Pregled postopkov odrezovanja

Postopki obdelave z orodjem v obliki klina

Orodje z določeno geometrijsko obliko

Orodje z enim rezilom

Delo brez prekinitev

Struženje

Delo s prekinitvami

Skobljanje

Orodje z več rezili

Delo neprekinjeno – konstanten prerez odrezkov

Vrtanje, grezenje, povrtavanje

Delo s prekinitvami – prerez odrezka spremenljiv

Frezanje, žaganje, posnemanje

Orodje z nedoločeno geometrijsko obliko

Trdno orodje

 

Brušenje, honanje, superfiniš

Nevezano orodje

Rezalna zrnca vodena

Lepanje, ultrazvočna obdelava, poliranje
Rezalna zrnca nevodenaPeskanje, lepanje s peščenim curkom, obdelava v bobnih
  

 

Rezalno orodje med postopkom obdelave v stalnem stiku z obdelovancem ,  parametri in pogoji odrezavanja se ne spreminjajo. To je značilno za struženje in tak tip obdelave imenujemo neprekinjena obdelava.

Neprekinjeno odrezavanje - struženje

Nasprotno rezalni rob pri frezanju ni stalno v stiku z obdelovancem. Gre torej za prekinjeno odrezavanje, pri katerem se pogoji med delom spreminjajo.

 

Prekinjeno odrezavanje-frezanje

Eno prvih orodij za odrezavanje je bil klin  za katerega je že značilna osnovna geometrija rezalnih orodij:

cepilni kot γ

prosti kot α

kot klina β

Idealen rezalni rob je ostra linija, kjer se sekata cepilna in prosta ploskev orodja. Osnovna delovna geometrija rezalnega roba je določena s kotom klina (β), prostim kotom (α) in cepilnim kotom (γ).

 

Poznamo več različnih postopkov odrezavanja. Na izbiro postopka, po katerem bomo obdelovali kak izdelek, vplivata predvsem geometrijska oblika in material obdelovanca. Pogosto lahko isti izdelek izdelamo na različne načine; v tem primeru je potrebno upoštevati predvsem ekonomičnost obdelave in tehnološko opremljenost podjetja. Vsekakor je potrebno pri velikih serijah narediti podrobnejšo analizo in se pri tem opirati predvsem na lastne izkušn

Spremenljivke v procesu odrezavanja kovine

Na proces odrezavanja vpliva veliko parametrov, od katerih je odvisen obdelovalni proces, obenem pa so lahko odvisni tudi drug od drugega. Proces odrezavanja bo uspešen in učinkovit, le če so vsi parametri za obdelovalni proces pravilno izbrani in usklajeni med seboj. Odrezavanje kovine je prav zato zelo kompleksen proces z veliko procesnimi spremenljivkami.

 

  1. Hitrost rezanja (Cutting Speed): To je hitrost gibanja rezalnega orodja vzdolž površine obdelovanca. Hitrost rezanja je ključna za učinkovitost procesa odrezavanja, saj vpliva na hitrost odstranjevanja materiala.

  2. Podajalna hitrost  (Feed Rate): Podajalna hitrost se nanaša na hitrost, s katero se rezalno orodje pomika v smer rezanja. Pravilno nastavljena podajalna hitrost je pomembna za doseganje želene kakovosti rezanja.

  3. Globina rezanja (Depth of Cut): To je pomik orodja v obdelovanec. Pravilna nastavitev globine rezanja je ključna za preprečevanje preobremenitve orodja in doseganje želenih rezultatov.

  4. Material obdelovancev: Različne vrste kovin imajo različne lastnosti, vključno z trdoto, togostjo in toplotno prevodnostjo. Te lastnosti vplivajo na izbiro orodja, hitrost rezanja in druge spremenljivke procesa odrezavanja.

  5. Vrsta rezalnega orodja: Obstaja več vrst rezalnih orodij.  Izbor pravilnega orodja je odvisen od vrste kovine, debeline materiala in zahtev končnega izdelka.

  6. Hlajenje in mazanje (Coolant and Lubrication): Pri odrezavanju kovine se pogosto uporabljajo tekočine, kot so olja ali emulzije, za hlajenje rezalnega orodja in zmanjšanje trenja med orodjem in materialom.

  7. Toleranca rezanja: Toleranca se nanaša na dovoljeno odstopanje od želene dimenzije končnega izdelka. Natančnost in kakovost rezanja sta odvisni od pravilne nastavitve tolerance.

  8. Oblika rezalnega roba: Oblika rezalnega roba orodja lahko vpliva na končni izgled in lastnosti odrezane kovine. Različne oblike rezalnih robov so primerne za različne aplikacije.

 

Pri vsakem konkretnem primeru odrezavanja kovine je treba te spremenljivke skrbno nastaviti in prilagoditi glede na specifične zahteve materiala in želenega rezultata.

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux