Tehnologija na internetu

EVTEKTOID V DIAGRAMU STANJ

Nekatere kristalne oblike so obstojne le v določenem temperaturnem intervalu. Izven tega območja se zgradba spremeni v eno ali več kristalnih oblik. Reakcija pri kateri se zmesni kristali spremenijo v mehansko zmes dveh ali več kristalnih oblik, se imenuje evtektoidna sprememba. Sprememba se izvrši podobno kot pri evtektski reakciji. Talina s točno določeno sestavo izkristalizirala v mehansko zmes kristalov α + β . Pri evtektoidni spremembi mehanska zmes kristalov ne nastane iz tekoče faze, temveč z razpadom zmesnih kristalov. Pri določeni temperaturi (Te) trdna raztopina g preide v drobnozrnato mehansko zmes dveh različno zgrajenih kristalnih oblik.

α + β

Pri segrevanju nad evtektoidno temperaturo Te se sprememba izvrši v nasprotni smeri. Mehanska zmes dveh kristalnih oblik preide v trdno raztopino. Evtektoidne zlitine imajo podobno drobnozrnato zgradbo in lastnosti, kot jih imajo evtektske zlitine.

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux